Judul: Keteladanan Nabi Ibrahim alaihis salam Sebagai BapakPenulis: Syaikh DR. Fadhl IlahiPenerbit: Pustaka SalafiyahTebal : […]