Buku Saku Akidah & Tauhid: Terjemah & Matan Ushul Tsalatsah, Qawaid Arba, Makna Thaghut

Judul Buku: Buku Saku Akidah dan Tauhid: Terjemah dan Matan Ushul Tsalatsah, Qawaid Arba, Makna Thaghut Terjemahan Kitab: Al-Ushul Ats-Tsalatsah wa Al-Qawaid Al-Arba’ wa Ma’na ath-Thaghut Penulis: Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Penerbit: Daar Ibni Abbas Ukuran: buku saku, 9 x 13 x 0,5 cm, 90 halaman, berat: 100…

Detail